RAHE VANDER TARIQA

Allama Sufi Syed Jafar Sadek Shah with Pir Syed Afzal Nizami Sahib at Nizamuddin Dargah in Delhi, India