RAHE VANDER TARIQA

Sorup Darpan- by: Sufi Syed Jafar Sadek Shah