RAHE VANDER TARIQA

URS Mubarak invitation of Dulha-E Hajrath Mawlana Syed Salekur Rahman Shah (Q.)- 22 December